arge11

Turmet, 24 yıllık endüstriyel hammadde alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini etkin şekilde yürütmektedir.

Üretimin her aşamasında kalite kontrol, teknik personelimiz tarafından üstün donanımlı laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Ayrıca sektörel gelişmeleri sürekli takip ederek, sektörlerin ihtiyaçlarına en uygun hammaddeyi geliştirme aşamasında da üniversite-sanayi işbirliği içerisinde yeni ürünler sunmaktadır. Yine bu işbirliği çerçevesinde, ürünlerimizin kimyasal ve tane boyut analizleri TÜBİTAK’a bağlı Seramik Araştırma Merkezi’nde periyodik olarak yapılıp, belgelendirilmektedir.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin amacı, yenilenebilir olmayan doğal hammadde kaynaklarının daha etkin ve yapıcı bir şekilde kullanılmasına aracılık etmektir. Bu bakımdan sektördeki işletmelere hammadde bakımından aktif ve ileriye dönük, ürün kalitesini yükseltirken maliyetini düşüren çözümler geliştirmekteyiz.